I disse to uger arbejdede jeg videre med læringsområderne Java og Clean Code.

I Java læste jeg videre på JAX-RS tutorial (Kapitel 4) og lærte bl.a., hvordan man binder URI til endpoint, samt lærte om andre annoteringer.

I Clean Code læste jeg kap. 12-15. Som kort opsummering lærte jeg bl.a. om Kent Becks fire regler for design, clean-code principper for concurrency-håndtering og vigtigheden af kontinuerlig refaktorering.