Uger Læringsområde Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14. dags periode? Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring? Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? Hvad lærte jeg i perioden??
23 Java Refaktorering af kode I denne uge vil jeg refaktorere min kode, bl.a. med principperne fra Clean Code, da jeg har lært det nødvendige om JAX-RS til at kunne lave en applikation. Ved at jeg kan udpege steder helt konkret som er blevet refaktoreret samt hvordan over alt i koden. Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter. Jeg fik refaktoreret nogle rigtig store metoder, slettet mange kommentarer, gjort brug af POJOs, tilføjet nye endpoints, håndteret error-handling mm.
Clean Code Videre læsning af Clean code og refaktorering af kode Læs Kapitel 16-17 af Robert Martin’s Clean Code og refaktorer kode med principper fra Clean Code generelt. Ved at jeg får læst de angivne kapitler og implementerer refaktorerede områder på baggrund af Clean Code principper. Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter. Jeg fik refaktoreret nogle rigtig store metoder, slettet mange kommentarer, gjort brug af POJOs, tilføjet nye endpoints, håndteret error-handling mm. Kapitel 16 var et code review og kapitel 17 var nærmere end opsummering af dårlige praksisser når man koder, som allerede var gennemgået tidligere i bogen.
Uger Læringsområde Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14. dags periode? Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring? Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? Hvad lærte jeg i perioden??
21-22 Java Videre læsning af af JAX-RS guide Læs Kapitel 4 af https://bit.ly/2TSnGXh Ved at jeg får læst det angivne kapitel. Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter. Hvordan et endpoint bindes op på en URI, @Consumes/Produces-annoteringen mm.
Clean Code Videre læsning af Clean Code Læs Kapitel 12-15 af Robert Martin’s Clean Code Ved at jeg får læst de angivne kapitler. Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter. Som kort opsummering lærte jeg bl.a. om Kent Becks fire regler for design, clean-code principper for concurrency-håndtering og vigtigheden af kontinuerlig refaktorering.
Uger Læringsområde Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14. dags periode? Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring? Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? Hvad lærte jeg i perioden??
19-20 Java Videre læsning af af JAX-RS guide Læs Kapitel 3 af https://bit.ly/2TSnGXh og opsæt JAX-RS applikation Ved at jeg får læst det angivne kapitel og opsat min JAX-RS applikation. Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter. Hvordan der gøres brug af data annotations m. JAX-RS, hvordan man laver en ”localdb” i Java, hvordan man laver http-metoder med JAX-RS mm. Guiden gør brug af XML, men er stadig relevant. Jeg fik lavet en JAX-RS applikation.
Clean Code Videre læsning af Clean Code Læs Kapitel 8-11 af Robert Martin’s Clean Code Ved at jeg får læst de angivne kapitler. Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter. Som kort opsummering lærte jeg bl.a., at man helst skal holde interfaces ved snitflader isoleret, hvordan man kan lære noget om eksterne systemer ved at teste dem, at ikke-clean tests er værre end ingen tests, hvor variabler/funktioner skal deklareres i klasser, og hvilke problemer dependency injection løser (SoC)/lazy initialization.
Uger Læringsområde Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14. dags periode? Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring? Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? Hvad lærte jeg i perioden??
17-18 Java Grundlæggende kendskab til JAX-RS Læs Introduktion og Kapitel 1-2 af følgende guide: https://bit.ly/2TSnGXh Ved at jeg får læst de angivne kapitler. Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter. JAX-RS står for Java API for RESTful web services, som skal gøre udvikling af RESTful services i Java simpelt og intuitivt. Jeg lærte hvordan man i JAX-RS arbejder med endpoints (ligesom C#), introduktion til REST/HTTP principper mm.
Clean Code Videre læsning af Clean Code Læs Kapitel 4-7 af Robert Martin’s Clean Code Ved at jeg får læst de angivne kapitler. Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter. Som kort opsummering lærte jeg bl.a., at alle kommentarer er ”onde”, at man skal gå efter lille vertikal formatering af filer samt horisontal formatering, således man ikke skal scrolle til højre, og vigtigheden af ens indrykning i teams.
Uger Læringsområde Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14. dags periode? Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring? Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? Hvad lærte jeg i perioden??
15-16 Java Grundlæggende kendskab til Java Java-kursus på CodeAcademy (ca. 15 timer): https://www.codecademy.com/learn/learn-java. Lav et basalt Java program i IntelliJ. Ved at jeg færdiggøre CodeAcademy-kurset Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter. Jeg lærte basal syntaks og teori for programmeringssproget Java. Mange af koncepterne kendte jeg allerede fra C#, så det handlede mere om at lære det i en Java-kontekst, end helt ny læring for de her uger. Derudover blev jeg introduceret til og lettere bekendt med editoren IntelliJ.
Clean Code Grundlæggende kendskab til og viden om Clean Code Læs introduktion samt kapitel 1-3 i Clean Code, og forsøg at implementere det i min egen kodee Ved at have fået læst de tre kapitler samt sørge for at min kodebase lever op til anbefalingerne fra bogen Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter. Hvordan Clean Code kan påvirke en virksomheds forretning, vigtigheden af meningsfuld navngivning samt at funktioner skal være så korte som muligt (helst 4-6 linjer ofte).
Uger Læringsområde Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14. dags periode? Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring? Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? Hvad lærte jeg i perioden??
13-14 Distribuerede systemer Få dybere kendskab til distribuerede systemer (anden halvdel af kursus fra sidste uge).Ydermere kendskab til forskellige populære arkitekturer, som indgår i distribuerede systemer. PluralSight-kursus om distribuerede systemer ”.NET Distributed Systems Architecture”: https://bit.ly/2QWyx2f. Distributed Architecture: https://bit.ly/2MWa8LR Se og tag noter til anden halvdel af PluralSight-kurset (ca. 2 timer og 30 min.) Læs artikel om diverse artiketurer, der kan udvikles med henblik på ved distribuerede systemer. Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter. Anden halvdel af kurset fokuserede på demo-applikationer: jeg fik bl.a. indblik i, hvordan man opbygger distribuerede besked- og cloud-systemer. Artiklen opfriskede diverse arkitekturer, som vi har beskæftiget os med på tredje semester, bl.a. Client-Server, Service-Oriented Architecture (SOA) mm.
GDPR Læs følgende tre links (GDPR, privacy by design og security by design) overordnet. Vi har arbejdet med GDPR på tredje semester, men jeg vil bruge disse tre links på opsummering og grundigere viden. GDPR: https://bit.ly/1lmrNJz. Privacy by design: https://bit.ly/2CTX8ym. Security by design: https://bit.ly/2IGf5V6 Gør overvejelser om hvordan diverse GDPR-krav kan blive opfyldet i min applikation. Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter. Overordnet opsummering af de tre områder samt dybere indblik i, hvilke artikler i GDPR der især er centrale, samt overvejelser om håndtering af (brugeres) data. Derudover gjorde jeg mig overvejelser og tog enkelte forbehold for GDPR mm. i min applikation.
Uger Læringsområde Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14. dags periode? Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring? Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? Hvad lærte jeg i perioden??
11-12 SignalR Core Basalt kendskab til og opsætning af authentication og authorization. Basalt kendskab til hosting og scaling med SignalR Core Authentication og authorization: https://bit.ly/2K9hF8b Hosting og scaling: https://bit.ly/2XCy9sw Læs de angivede artikler, gør brug af JSON Web Token authentication og implementer Azure SignalR Service i applikationen. Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter på nær implementering af Azure SignalR Service, da jeg skiftede emnet SignalR Core ud i starten af uge 12. Der er forskellige måder at autentificere brugere på ved SignalR Core apps: Cookies, JSON Web Token, Windows. Hvilke overvejelser man skal gøre sig ift. hosting og skalering af SignalR Core apps, f.eks. håndtering af mange TCP-/persistente forbindelser ved mange brugere og separate servers.
Distribuerede systemer Overordnet kendskab til distribuerede systemer, arkitektur mm. PluralSight-kursus om distribuerede systemer ”.NET Distributed Systems Architecture”: https://bit.ly/2QWyx2f Se og tag noter til første halvdel af kurset (til og med kapitel 4 – ca. 2 timer og 30 min.) samt lav et lille projekt-distribueret system. Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter. Hvordan et distribueret system er defineret, fordele og ulemper ved distribuerede systemer, og hvordan virksomheder kan gøre brug af denne form for software arkitektur, når de har brug for ny funktionalitet.
Uger Læringsområde Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14. dags periode? Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring? Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? Hvad lærte jeg i perioden??
9-10 SignalR Core Dybere kendskab til og opsætning af hubs m. SignalR Core. Kendskab og opsætning af brugerhåndtering med SignalR Core. Hubs: https://bit.ly/2QPExd2 Brugere og ”grupper”: https://bit.ly/2QR3rcu Ved at have udvidet min hub med mindst 5 metoder, og at muliggøre gruppe-beskeder til brugere. Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter. Hvordan kommunikationen foregår mellem client og server, samt hvordan enhedshåndtering fungerer.
NoSQL/MongoDB Basal viden om og kendskab til MongoDB samt i stand til basal opsætning af MongoDB Introduction to MongoDB: https://bit.ly/2QQo6xl Læs hele introduktionen og opret en MongoDB database. Jeg fik læst hele introduktionen - jeg fik dog ikke oprettet en MongoDB database. Fordele og ulemper ved NoSQL databaser, hvad en document-oriented database er, samt hvordan man opretter og query’er en MongoDB database.
Uger Læringsområde Hvad vil jeg gerne opnå viden om i den næste 14. dags periode? Hvilke læringsaktiviteter planlægger jeg for at opnå denne læring? Hvordan kan jeg se om jeg når mine mål? Hvilke aktiviteter gennemførte jeg i perioden? Hvad lærte jeg i perioden??
7-8 SignalR Core Kendskab til opsætning af SignalR Core i et ASP.NET Core projekt.

Kendskab til teknologien bag: asynkrone og real-time processer, websockets mm.
Micrsoft introduktioner: https://bit.ly/2XtlGah, https://bit.ly/2EkxO6H Ved at jeg får lavet et basalt program, hvor SignalR Core er konfigureret og bliver brugt Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter. Hvad SignalR (Core) er, og hvilken teknologi som ligger bag. Det gør bl.a. brug af kommunikationsprotokollen WebSockets.
JavaScript Kendskab til JavaScript som sprog gennem artikler.

Være i stand til at bruge JavaScript i samarbejde med SignalR Core.

Være i stand til at løse øvelser i JavaScript
“JavaScript – Dynamic client-side scripting – First steps”: https://mzl.la/2qujf9r.

Microsoft introduktil til SignalR Core med JS: https://bit.ly/2XtlGah.

20-30 Øvelser fra FreeCodeCamp: https://bit.ly/2UD9hiI
Ved at jeg kan løse 20-30 øvelser på FreeCodeCamp efter læste artikler.

Ved at jeg kan bruge JavaScript i et SignalR Core program.
Jeg fik gennemført de planlagte aktiviteter, dog blev artiklerne på Mozilla skimmet fremfor nærlæst. Hvor omfattende JavaScript er og kan bruges til ift. interaktivitet på hjemmesider.

At SignalR Core i høj grad gør brug af JavaScript – det er bl.a. herfra, at forbindelsen etableres.