Læringsområder/emner

Mine læringsområder/emner er følgende:

 • Java (10 ECTS)
 • Clean Code (10 ECTS)
 • Diverse og tidligere emner mm. (5 ECTS)

Læringsmål

Java (10 ECTS)

Viden

 • Jeg vil kunne beskrive, hvilke byggeklodser et Java-program består af, og hvordan det differentierer sig fra C#.
 • Jeg vil kunne forklare, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man udvikler et Web API i Java.

Færdigheder

 • Jeg vil kunne sammenligne/drage paralleller mellem Java- og C#-kode.
 • Jeg vil kunne anvende Java til at udvikle applikationer.
 • Jeg vil kunne anvende relevante Java og API værktøjer og specifikationer, såsom Swagger, JAX-RS, Postman mm. til at udvikle et web API i Java.

Kompetencer

 • Jeg vil kunne kombinere Java og koncepter fra Clean Code til at lave et ”Clean” web API.
 • Jeg vil kunne diskutere fordele og ulemper ved at bruge Java, samt identificere i hvilke sammenhænge/scenarier hvor Java kan være særligt gunstigt.

Clean Code (10 ECTS)

Viden

 • Jeg vil kunne identificere kode, som er Clean, og kode som ikke er Clean.
 • Jeg vil kunne forklare, hvordan Clean Code har manifesteret sig i diverse softwareudviklingsprincipper og mønstre, e.g. SOLID mm.

Færdigheder

 • Jeg vil kunne analysere, hvad der gør kode ”Clean”.
 • Jeg vil kunne sammenligne ”Clean” kode og ikke-”Clean” kode, samt udstikke hvilke fordele/ulemper, det har for kodebasen.
 • Jeg vil kunne anvende Clean Code-principperne til at skabe ”Clean” kode.

Kompetencer

 • Jeg vil kunne kombinere Java og koncepter fra Clean Code til at lave et ”clean” web API.
 • Jeg vil kunne ændre kode, som ikke er ”Clean”, til kode som er ”Clean”.
 • Jeg vil kunne diskutere, hvilken påvirkning Clean-kode kan have for udviklerteamet såvel som at sætte det i perspektiv til en virksomheds vækst, økonomi og succes.

Diverse og tidligere emner mm. (5 ECTS)

Viden

 • Jeg vil kunne forklare HTTP-protokollen overordnet, og hvilken rolle den spiller indenfor API-udvikling og web generelt.
 • Jeg vil kunne forklare, hvad der udgør et RESTful API.
 • Jeg vil kunne beskrive, hvad et distribueret system er, og hvilke fordele det har.
 • Jeg vil kunne forklare, hvordan SignalR Core (real-time services) fungerer ved brug af Web Sockets.

Færdigheder

 • Jeg vil kunne anvende IntelliJ IDEA 2019 til at udvikle mit program.
 • Jeg vil kunne udvikle en applikation med henblik på overholdelse af GDPR
 • Jeg vil kunne udarbejde en hjemmeside/portefølje ved brug af Github Pages og frameworket Jekyll

Kompetencer

 • Jeg vil kunne diskutere, hvad der udgør og ikke udgør et distribueret program.
 • Jeg vil kunne diskutere samspillet mellem SignalR Core og JavaScript i real-time chat services med C#.
 • Jeg vil kunne diskutere fordele og ulemper med en NoSQL database såsom MongoDB fremfor SQL database.