Uge 6 var første uge med undervisning efter at januar blev brugt på eksamenslæsning og ferie. Hermed en kort opsamling af hvad ugen blev brugt på.

Ugen bød på et par spændende indslag om mandagen og fredagen. Mandag havde vi besøg af en medarbejder ved virksomheden Umbraco, hvor vi blev Umbraco Fundamentals-certificeret. Om fredagen havde vi besøg af en kommunikationsrådgiver fra Analog, som holdte et oplæg omkring jobsøgning, networking mm.

Tirsdag, onsdag og torsdag brugte vi på at planlægge og sætte rammerne for fjerde semester. Vi udformede bl.a. individuelle læringsmål og læringsplan, skitserer projektplan, fordele ECTS-point og forventede arbejdstimer ift. læringsmål, inddeling i ERFA-grupper mm. Herudover havde vi en masse forskellige læringsaktiviteter og refleksioner i fællesskab samt opstart på praktiksøgning og lignende, som skal finde sted femte semester.

Uge 6 blev altså brugt på de praktiske opgaver, som var i forbindelse med opstarten af det nye semester.