I disse to uger arbejdede jeg med læringsområderne SignalR Core og JavaScript. Jeg prøvede at opdele det, således at jeg arbejdede med SignalR Core i uge 7 og JavaScript i uge 8.

Uge 7 - SignalR Core

Microsoft har nogle introduktioner til SignalR Core. I denne vises det, hvordan man nemt og hurtigt opsætter et SignalR Core projekt med en ASP.NET Core Web Applikation, hvorfor det ikke tager særlig lang tid at følge deres guide.

Det er en fordel, at det er nemt at sætte op, når Microsoft viser hvordan, men det overlader ikke særlig meget tænkearbejde til individet, da man blot følger deres eksempel, og dette er nok en ulempe.

Efter opsætning prøvede jeg at ændre i de forskellige indstillinger for at se, hvordan det påvirkede programmet mm.

Jeg læste også denne hurtige introduktion, som forklarer nærmere om, hvilke slags applikationer SignalR Core kan bruges til, og om de teknologier som ligger bag. Her læste jeg bl.a. mere om kommunikationsprotokollen WebSocket, som gør kommunikatin mellem en web browser og en web server mulig. Den er også kompatibel med HTTP, som vi lærte en del om på 3. semester.

Uge 8 - JavaScript

Mozilla har en omfattende dokumentation af JavaScript, og da vi har arbejdet med JavaScript i relativt begrænset omfang på tredje semester, så synes jeg det var oplagt at få en basal opfrisker på, hvordan JavaScript bruges.

Man bruger især JavaScript til interaktivitet og mere avanceret funktionalitet på hjemmesider. Man kan sige, at HTML og CSS udgør byggeklodserne af hjemmesider, som beskæftiger sig med opsætning, hvor JavaScript giver dem “liv”, da JavaScript er et programmeringssprog. Derved er det muligt at skrive avancerede metoder, som kan blive kaldt og give bestemt funktionalitet.

Det gør JavaScript til et utrolig avanceret programmeringssprog, da det både kan bruges til at manipulere websider, men også er et helt programmeringssprog i sig selv. Der er altså to store forskellige hovedområder inden for sproget, som komplimenterer hinanden, men også er relativt separate.

JavaScript inkluderes enten direkte i HTML med ‘

Derudover lavede jeg en masse øvelser på FreeCodeCamp - disse var dog relativt basale og omhandlede mest kommentarer, variabler og lignende.

På samme vis som at SignalR Core guiden var en god hjælpende hånd, men ikke hjalp en med at tænke selvstændigt, så var mit indtryk af JavaScript guiden det samme; det var rart at se, hvordan det skulle gøres, men ens evne til at tænke selv bliver ikke udviklet ved at få svaret på forhånd. Dog blev jeg lidt mere bekendt med JavaScript syntaks og koncepter af guiden.